• aquatlantis fusion
  • juwel rio
  • oase
  • oase biosmart filtersystemen

Sera siporax

Sera siporax

sera siporax algovec bio active

Sera siporax

Siporax algovec

Unieke algencontrole door bacteriën 

Voedingsstoffenverwerkende bacteriën in een stabiele duurzame vorm beginnen bij het contact met water in zeer korte tijd te werken en zich te vermeerderen.

Ze verwijderen de voedingsstoffen voor de algen - met name fosfaat - uit het water en werken zo door het principe van de voedingsstoffenconcurrentie tegen ongewenste algen in het aquarium.

De algengroei wordt geremd en de algenpopulatie duurzaam gereduceerd. Preventief gebruikt wordt een algenbloei voorkomen.

Siporax bio active

De revolutie voor de waterbehandeling 

Deze unieke “droge waterbehandeling” combineert de stabiliserende biologische filtering met de effectieve en snelle verwijdering van schadelijke stoffen door de waterbehandeling.

Bacteriën die schadelijke stoffen verwerken, verwijderen al kort na het eerste contact met water schadelijke stoffen als ammonium en nitriet uit het water.

Molm wordt sneller verteerd en zodoende wordt een kritisch reservoir van schadelijke stoffen snel onschadelijk gemaakt.

Het biologisch evenwicht wordt gestabiliseerd en de verzorgingsintervallen verlengd.